57 mm protilietadlový kanón S 60

Charakteristika
57 mm protilietadlový kanón S 60 je samočinný, rýchlopalný kanón, so sklznou hlavňou, piestovým záverom, záklzovou brzdou, pružinovým vratníkom a kulisou, ktorý je umiestnený na špeciálnej lafete s plošinou uchytenou na štvorkolesovom podvozku vybavenom lafetovým krížom so sklopnými ramenami. 57 mm protilietadlový kanón S-60 (PLK S-60) bol určený na ničenie vzdušných cieľov do výšky 4 800 m, pri použití automatického zameriavača na priamu streľbu a do výšky 6 000 m, pri použití ústredného zameriavača PUAZO-5. V prípade potreby bolo možné kanón použiť aj na priamu streľbu proti obrneným cieľom do vzdialenosti 500 m. K streľbe s PLK S-60 sa požíval čs. 57 mm náboj jednotný trieštivý so stopovkou (57-JOSv-PLK S-60), čs. 57 mm náboj jednotný trieštivý náhradný so stopovkou (57-JONhSv-PLK S-60), čs. 57 mm náboj jednotný so stopovkou školný (57-JOSvŠk-PLK S-60), sovietsky 57 mm náboj jednotný trieštivý so stopovkou (53-UOR-281) a sovietsky 57 mm náboj jednotný protipancierový so stopovkou (53-UVR-281). Sériovú výrobu PLK S-60 v rokoch 1950 až 1957 zaisťovali v Sovietskom zväze závody číslo 4, 7, 92, 235 a 946. Za uvedené obdobie bolo celkom vyrobených 5 725 kusov týchto kanónov. Do výzbroje ČSĽA bol PLK S-60 zavedený v druhej polovici 50-tych rokov 20. storočia. V januári 1993 v rámci delenia bývalej čs. armády prevzala stanovený počet PLK S-60 do svojej výzbroje i Armáda SR. Z jej výzbroje boli PLK S-60 vyradené koncom 90-tych rokov 20. storočia.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU