30 mm protilietadlový dvojkanón vz. 53

Charakteristika
30 mm protilietadlový dvojkanón vz. 53 je automatická dvojhlavňová rýchlopalná zbraň, umiestnená na špeciálnej lafete s neoddeliteľným štvorkolesovým podvozkom. K nabíjaniu a vyhadzovaniu nábojníc sa využíva tlak plynov na piest. Brzdenie záklzu a vrátenie záklzových častí do pôvodnej polohy zabezpečoval systém vratných pružín. Kanón bol určený k streľbe na vzdušné ciele, letiace rýchlosťou do 1 000 km/hod (280 m/s) v prízemných a malých výškach. Ďalej ho bolo možné použiť na ničenie osvetľovacích bômb, vzdušných výsadkov a k streľbe na pozemné ciele, obrnené transportéry, ľahké tanky a samohybné delá. Pre vedenie sreľby na vzdušné ciele sa najskôr používal protilietadlový zameriavač s kruhovou muškou a neskôr protilietadlový zameriavač PL 61/30. Na vedenie streľby na pozemné ciele sa používal zameriavač 3x8° vz. 47. K streľbe s 30 mm PldvK vz. 53 sa požíval 30 mm náboj jednotný, nárazový, trhavý so stopovkou (30-JFSv-53), 30 mm náboj jednotný protipancierový zápalný so stopovkou (30-JPZSv-53) a 30 mm náboj jednotný náhradný so stopovkou (JNhSv-53). Do výzbroje čs. armády bol 30 mm PldvK vz. 53 zavedený v roku 1953. Sériovú výrobu kanónov v rokoch 1953 až 1959 zaisťovala Zbrojovka Vsetín. Za uvedené obdobie prevzala čs. armáda do výzbroje 1 230 kusov týchto kanónov. Z výzbroje ČSĽA boli 30 mm PldvK vz. 53 vyraďované od konca 60-tych rokov 20 storočia. V januári 1993 v rámci delenia bývalej čs. armády prevzala stanovený počet 30 mm PldvK vz. 53 do svojej výzbroje i Armáda SR, ktorá ich v zapätí vyradila.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU