57 mm protitankový kanón ZIS-2, vz. 43

Charakteristika
57 mm protitankový kanón ZIS-2, vz. 43 je ťahaná, delostrelecká zbraň so sklznou hlavňou, so zvislým klinovým záverom s poloautomatikou, s kvapalinovou brzdou, vzduchokvapalinovým vratníkom, vzpruhovými vyvažovačmi a roztváracími lafetovými ramenami. Pre vedenie priamej aj nepriamej streľby sa používal optický zameriavač PP 1-2. Protitankový kanón (PTK) vz. 43 bol určený na ničenie tankov, samohybných diel a obrnených transportérov protivníka, na ničenie a umlčovanie jeho pechotných palebných prostriedkov, ako aj na ničenie nekrytej živej sily. Kanón sa používal predovšetkým na vedenie paľby z odkrytých palebných postavení a tiež ako sprievodné delo pechoty. K streľbe z 57 mm PTK vz. 43 sa požíval československý náboj jednotný nárazový trieštivý 57-JO-PTK 43, náboj jednotný nárazový trieštivo-trhavý 57-JOF-PTK 43, náboj jednotný protipancierový zo stopovkou 57-JPSv-PTK 43, náboj jednotný podkalibrový 57-JPp-PTK 43, sovietsky náboj jednotný trieštivý O-271U, sovietsky náboj jednotný protipancierový UBR-271 a sovietsky podkalibrový náboj UBR-271P. Do výzbroje čs. armády bol licenčný 57 mm PTK vz. 43 zavedený v roku 1953. Jeho výrobu až do novembra 1957 zaisťoval závod Kubra Trenčín, patriaci pod n. p. K. J. Vorošilova v Dubnici nad Váhom. Za uvedené obdobie bolo vyrobených asi 1 200 kusov týchto kanónov. Z výzbroje ČSĽA boli posledné 57 mm PTK vz. 43 vyradené koncom 60-tych rokov 20. storočia.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU