122 mm húfnica vzor 1938 – (licenčná)

Charakteristika
Húfnica je delo so sklznou hlavňou, šraubovým záverom, kvapalinovou brzdou, vzduchokvapalinovým vratníkom, vzpruhovým vyvažovačom, vrchnou lafetou a spodnou dvojramennou lafetou a kolesami s obručami z hubovitej gumy. Húfnica vz. 38 bola určená na ničenie a umlčovanie nekrytej i krytej živej sily a palebných prostriedkov protivníka na odvrátených svahoch, na borenie jeho betónových krytov, poľných obranných objektov a palebných postavení. Na boj s protivníkovým delostrelectvom, mínometmi a mechanizovanými prostriedkami, ako aj na vystreľovanie priechodov v mínových poliach. K húfnici patrí zameriavač vzor 38 a delový ďalekohľad PG, ktorý sa nasadzoval do lôžka na zameriavači a bol určený na presné zamierenie húfnice na cieľ vo vodorovnej aj zvislej rovine. K streľbe z húfnice vz. 38 sa požívali delené náboje s trieštivo-trhavou strelou OF-462, OF-460A, dymovou strelou D-462, osvetľovacou šrapnelovou strelou Š-462, priepalnou strelou BP-460A a agitačnou strelou A1. Do výzbroje čs. armády bola 122 mm húfnica vz. 38 zavedená koncom roku 1953. Jej licenčnú výrobu v rokoch 1953 až 1957 zaisťoval n. p. K. J. Vorošilova v Dubnici nad Váhom. Za uvedené obdobie bolo vyrobených celkom 1 350 kusov húfnic pre ČSĽA. Z jej výzbroje boli 122 mm húfnice vz. 38, ktoré neprešli modernizáciou, vyradené v roku 1979.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU