105 mm húfnica vz. 18/40N

Charakteristika
105 mm húfnica vz. 18/40N je delo so sklznou hlavňou s úsťovou brzdou, vodorovným klinovým záverom, kvapalinovou brzdou, vzduchokvapalinovým vratníkom, vyvažovačom, vrchnou lafetou a spodnou dvojramennou rozovieracou lafetou. Húfnica vz. 18/40N bola určená na ničenie a umlčovanie nekrytej i krytej živej sily a palebných prostriedkov protivníka na odvrátených svahoch, na borenie jeho betónových krytov, poľných obranných objektov a palebných postavení, na boj s protivníkovým delostrelectvom a mínometmi, ako aj na vystreľovanie priechodov v mínových poliach. K húfnici patril zameriavač úplný vzor 34N a zameriavač pre priamu streľbu vzor 43N, ktorý neskoršie nahradil československý zameriavač pre priamu streľbu vzor 47g. Na streľbu z húfnice vz. 18/40 sa používali delené náboje s trieštivo-trhavou strelou FH. Gr. 38, protipancierovou strelou Pzgr, dymovou strelou FH. Gr. 38Nb a zápalnou strelou Spr. Gr Br. Do výzbroje čs. armády bola 105 mm húfnica vz. 18/40N zavedená koncom roka 1945. Jej generálne opravy v rokoch 1946 až 1950 zaisťoval národný podnik Škoda Plzeň. Za uvedené obdobie bolo opravených pre čs. armádu celkom 460 kusov húfnic. Od polovice roku 1948, z dôvodu nedostatku náhradných dielov, bola takmer u polovice húfnic upravená spodná lafeta. Boli na ňu namontované kolesá, používané na 122 mm húfnici vz.38. Pre takto upravenú húfnicu sa tiež používalo označenie 105 mm húfnica vz. 18/49N. Z výzbroje ČSĽA boli húfnice vyradené koncom 50-tych rokov 20. storočia.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU