152 mm kanónová húfnica vzor 37

Charakteristika
152 mm kanónová húfnica vzor 37 je ťahané delo so sklznou hlavňou, vybavenou úsťovou brzdou, šraubovým záverom, kvapalinovou brzdou, vzduchokvapalinovým vratníkom, vzpruhovými vyvažovačmi, vrchnou lafetou s námerovým a odmerovým riadidlom a spodnou dvojramennou lafetou s perovanou nápravou a kolesami. K zbrani patrí bubienkový nezávislý zameriavač vzor 37 s delovým ďalekohľadom PG na vedenie priamej i nepriamej streľby. Pre streľbu v noci sa používala osvetľovacia súprava LUČ-4. Kanónová húfnica vzor 37 bola určená na boj s protivníkovým delostrelectvom a ničenie palebných prostriedkov v priestoroch ich sústreďovania, na ničenie dôležitých komunikačných objektov, na borenie trvalých obranných stavieb a poľných obranných objektov, a to ako priamou streľbou, tak aj streľbou zo zakrytých palebných postavení. Na streľbu z kanónovej húfnice sa používali náboje delené s trieštivotrhavou nárazovou strelou OF, s trieštivotrhavou kanónovou strelou OF-540, s trieštivotrhavou húfnicovou strelou OF-530, s trieštivotrhavou húfnicovou strelou OF-530A, s protipancierovou strelou so stopovkou BR-540, s protibetónovou kanónovou strelou G-545 a náboj delený s protibetónovou húfnicovou strelou G-530. Kanónové húfnice vzor 37 od roku 1944 tvorili výzbroj čs. zborového 5. delostreleckého pluku v Sovietskom zväze. V júni 1945 boli prijaté do výzbroje čs. armády. V 50-tých a 60-tých rokoch 20. storočia prešli čiastočnou modernizáciou. V januári 1993 v rámci delenia bývalej čs. armády prevzala stanovený počet kanónových húfnic vzor 37 do svojej výzbroje aj Armáda SR, ktorá ich vzápätí vyradila.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU