152 mm samohybná kanónová húfnica vz.77 DANA

Charakteristika
152 mm samohybná kanónová húfnica vz.77 DANA je pancierovaná,delostrelecká zbraň, umiestnená na špeciálne upravenom strojovom podvozku TATRA 815 8x8 (VP31 29 265 8x8.1R) s dvanásťvalcovým, vznetovým motorom T3-930.52V-12 s výkonom 265 kW, namontovanom v zadnej časti. Zbraň je určená na ničenie taktických jadrových prostriedkov protivníka, na boj s jeho delostrelectvom a na ničenie jeho prostriedkov velenia a spojenia. Ďalej je určená na umlčovanie živej sily, na ničenie tankov a obrnenej techniky, priamou i nepriamou streľbou. Je schopná viesť bojovú činnosť v zamorenom priestore. Jej zbraňový systém tvorí kanónová húfnica kalibru 152,4 mm, umožňujúca streľbu v rozsahu 4,6 až 18,7 km, so samočinným nabíjaním nábojov v celom rozsahu námeru i odmeru. Práce na 152 mm samohybnej kanónovej húfnici začali v Konštrukte Trenčín v roku 1968, na základe požiadavky MNO. V rokoch 1972-1973 boli postavené dva prototypy zbrane na podvozku T-813. V roku 1975 boli vyrobené prototypy podrobené vojskovým skúškam. V roku 1976 bol postavený tretí prototyp na podvozku T-815, s ktorým boli vykonané čiastočné skúšky. Na ich základe Kolégium MNO v máji 1977 schválilo zavedenie samohybnej kanónovej húfnice „DANA“, pod označením152 mm ShKh vz.77 do výzbroje ČSĽA. Finálnym výrobcom zbrane sa stali ZŤS, n. p. Dubnica nad Váhom. V rokoch 1979 až 1988 prevzala ČSĽA na tabuľkové počty celkom 364 kusov, 152 mm ShKh vz. 77. V januári 1993 v rámci delenia bývalej čs. armády prevzala stanovený počet 152 mmShKh vz. 77 do svojej výzbroje iArmáda SR.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU