85 mm kanón vz. 52/55

Charakteristika
85 mm kanón vz. 52/55 je ťahané delo so sklznou hlavňou, zvislým klinovým záverom s poloautomatikou, brzdovratným ústrojenstvom, dvoma vzpruhovými vyvažovačmi a rozovieracími, lafetovými ramenami, ktoré slúži súčasne ako protitanková zbraň. Kanón bol pre priamu streľbu vybavený zameriavačom vz. 52 so zamerovacím ďalekohľadom 3 x 8° vz. 47 a pre nepriamu streľbu zameriavačom vz. 42 s delovým ďalekohľadom PG. 85 mm kanón vz. 52 bol určený na boj s delostrelectvom a mínometmi protivníka, na umlčovanie živej sily a palebných prostriedkov protivníka, na ničenie ľahkých a stredných tankov, samohybných diel a obrnených transportérov v priestoroch ich sústredenia, na ničenie ťažkých tankov a samohybných diel na malé vzdialenosti priamou streľbou, na borenie trvalých obranných stavieb a poľných obranných objektov priamou streľbou. K streľbe z kanóna sa používal náboj jednotný trieštivý 85-JO-K52, náboj jednotný trieštivý UO-365K, náboj jednotný protipancierový so stopovkou 85-JPSv-K52 a náboj jednotný protipancierový podkaliberný so stopovkou 85-JPpSv-TK. Do výzbroje čs. armády bol 85 mm kanón vz. 52 zavedený v roku 1952. Sériovú výrobu kanónu až do roku 1956 zaisťovali Závody K. J. Vorošilova n. p. v Dubnici nad Váhom. Za uvedené obdobie prevzala čs. armáda, resp. ČSĽA do výzbroje asi 700 kusov 85 mm kanón vz. 52. Z jej výzbroje boli 85 mm kanóny vz. 52 vyradené v polovici 60-tych rokov 20. storočia.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU