76 mm plukovný ( pechotný) kanón vzor 43

Charakteristika
76 mm plukovný ( pechotný) kanón vzor 43 je delo s krátkou sklznou hlavňou a rebrovým pravotočivým záverom, ktoré je uložené na lafete 45 mm kanóna vzor 42. K zbrani patrí závislý zameriavač s dvoma diaľkovými stupnicami (dielcovou a dielikovou) a delový ďalekohľad systému Goerz. Plukovný kanón vzor 43 bol sprievodným delom pechoty, určeným na ničenie a umlčovanie pechotných palebných prostriedkov protivníka a na ničenie jeho krytej i nekrytej živej sily. Ďalej bol určený na vystrieľanie priechodov v drôtených zátarasoch a na vedenie streľby proti obrneným cieľom priepalným strelivom na menšie diaľky. Na streľbu z kanóna sa požíval jednotný nárazový trieštivotrhavý náboj UOF-344, jednotný nárazový diaľkový trieštivý náboj UO-344A a priepalný náboj UBR-344A. Plukovný kanón vzor 43 tvoril od roku 1943 časť delostreleckej výzbroje čs. vojenských jednotiek v Sovietskom zväze. Koncom mája 1945 bolo celkom 7 kusov kanónov tohto vzoru prijatých do výzbroje čs. armády, pod označením 76 mm pechotný kanón vzor 43. V rokoch 1946 až 1949 prevzala čs. armáda zo Sovietskeho zväzu celkom 90 kusov 76 mm kanónov vzor 43 a vyradila z výzbroje 5 kusov týchto kanónov, pre vysoké opotrebovanie. Po zavedení nových diel do výzbroje čs. armády, (ČSĽA) boli v roku 1955 všetky 76 mm kanóny vzor 43 stiahnuté od vojsk a v roku 1958 s definitívnou platnosťou zrušené.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU