122 mm húfnica D-30A

Charakteristika
122 mm húfnica D-30A je ťahaná delostrelecká zbraň so záklzom pri výstrele. Je vybavená vertikálnym klinovým záverom, kvapalinovou brzdou, vzduchokvapalinovým vratníkom, pneumatickým vyvažovačom, vrchnou lafetou, spodnou trojramennou lafetou a hydraulickým zdvihákom. Zbraň umožňuje vedenie priamej streľby, nepriamej streľby a streľby polozamierením vďaka optickému zameriavaču OP 4M-45. Húfnica D-30 A je určená na ničenie a umlčovanie krytej i nekrytej živej sily a palebných prostriedkov protivníka, na boj s jeho delostrelectvom, mechanizovanými prostriedkami a tankami. Ďalej je určená na borenie protivníkových úkrytov, palebných krytov a iných odolných objektov poľného typu, ako aj na vystrieľanie priechodov v mínových poliach a zátarasoch. K streľbe z húfnice sa používa náboj delený trieštivo-trhavý 122-EOF-D30 so strelou OF-462, náboj delený priepalný ZVVK9 so strelou BK-13, náboj delený dymový ZVD2 so strelou P-4-D a náboj delený osvetľovací so strelou Š-463Ž. Do výzbroje ČSĽA sa húfnica D-30A zaviedla na základe požiadavky veliteľa raketového vojska a delostrelectva na jeseň roku 1979. V rokoch 1980 až 1989 prevzala správa ústredného materiálneho plánovania ČSĽA z vtedajšieho ZSSR celkom 258 kusov týchto húfnic. V januári 1993 v rámci delenia bývalej čs. armády prevzala stanovený počet húfnic D-30A do svojej výzbroje i Armáda SR. Od roku 2010 boli húfnice D-30A postupne vyraďované z výzbroje Ozbrojených síl SR.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU