120 mm mínomet vzor 82 ( PRAM/L)

Charakteristika
je ťahaná delostrelecká zbraň bez brzdovratného zariadenia, s tenkostennou hladkou hlavňou, nabíjaná od ústia, strieľajúca vrchnou skupinou uhlov, pričom jej konštrukcia umožňuje vedenie kruhovej paľby. Mínomet vz. 82 je určený na ničenie a umlčovanie živej sily, techniky a palebných prostriedkov protivníka rozmiestnených voľne v teréne v krytoch a úkrytoch zvlášť v horskom zalesnenom teréne. Ďalej sa používa na borenie zákopov, okopov, ľahkých drevených stavieb a na vytváranie priechodov v drôtených zátarasoch. Malá hmotnosť mínometu a uloženie na ľahkom podvozku zvyšuje pohyblivosť v teréne a zabezpečuje rýchlu zmenu palebného postavenia. Mínomet sa skladá: z úplnej hlavne, zariadenia proti nabitiu dvoch mín PN2M5, podstavca, riadidiel, ložiska, mínometného zameriavača MUM a dvojkolesového podvozku. K streľbe zo 120 mm mínometu vz. 82 sa požívala sovietska trieštivo-trhavá mína 53-OF-843B s hlavovým nárazovým zapaľovačom M12, československá trieštivo-trhavá mína OFd s hlavovým nárazovým zapaľovačom MZ-81 a trieštivo-trhavá cvičná mína OFdCv. Do výzbroje ČSĽA bol 120 mm mínomet vz. 82 oficiálne zavedený v roku 1987. Výrobu mínometov zaisťovali ZŤS, n. p. v Dubnici nad Váhom. V januári 1993 prevzala časť 120 mm mínometov vz. 82 do svojej výzbroje aj Armáda SR.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU