122 mm samohybná húfnica 2S1 GVOZDIKA

Charakteristika
122 mm samohybná húfnica 2S1 GVOZDIKA je samohybná, pásová, ľahko pancierovaná delostrelecká zbraň, s kruhovým obstrelom, s vysokou manévrovacou schopnosťou na ceste aj v teréne, schopná prekonávať vodné prekážky plávaním. Pohon samohybnej húfnice zabezpečuje vpredu uložený preplňovaný, osemvalcový, štvordobý, vznetový, kvapalinou chladený motor JAMZ-238H, s celkovým výkonom 221 kW. Húfnica je určená na ničenie a umlčovanie nekrytej aj krytej živej sily a palebných prostriedkov protivníka, na boj s jeho delostrelectvom a na borenie palebných ohnísk, úkrytov a obranných stavieb poľného typu. V prípade potreby môže viesť boj aj s obrnenými cieľmi protivníka. Pancierovanie poskytuje štvorčlennej osádke ochranu proti účinkom zbraní hromadného ničenia a proti strelám z ručných zbraní, črepinám granátov a mín. Samohybná húfnica sa skladá z pásového podvozku MT-LB, a zbraňovej nadstavby, ktorú tvorí otočná veža s húfnicou 2A31, ktorá je vybavená ejektorom a úsťovou brzdou. K streľbe z húfnice sa požíva náboj delený trieštivo-trhavý ZVOF5 so strelou OF-462 (OF-462Ž), náboj delený priepalný so stopovkou ZVVK9 so strelou VK-13 (V-15), náboj delený dymový ZVD2 so strelou P-4-D 4, náboj delený osvetľovací ZVS2 so strelou S-463Ž (102-V) a náboj delený agitačný ZVA2 so strelou A1 (A1D). V januári 1993 v rámci delenia bývalej čs. armády prevzala stanovený počet transportérov 2S1 GVOZDIKA do svojej výzbroje i Armáda SR. K ich postupnému vyradeniu z výzbroje došlo v rokoch 2001 až 2005.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU