152 mm húfnica vz. 18/47

Charakteristika
152 mm húfnica vz. 18/47 je ťahané delo so sklznou hlavňou, opatrené úsťovou brzdou, vodorovným klinovým záverom, kvapalinovou brzdou, vzduchokvapalinovým vratníkom a dvojramennou roztváracou lafetou. K húfnici patrí mechanický zameriavač vzor 34 a delový ďalekohľad na vedenie priamej aj nepriamej streľby Dd 60/64. Húfnica vz. 18/47 bola určená na ničenie a umlčovanie krytej i nekrytej živej sily a palebných prostriedkov protivníka, ako aj na boj s jeho delostrelectvom. Ďalej bola určená na borenie stálych betónových a železobetónových objektov, poľných opevnení a odolných krytov a úkrytov protivníka a na ostreľovanie jeho tylových objektov. Na streľbu z húfnice sa požíval náboj delený trieštivotrhavavý s nábojkou plnou premennou 152-EOF-KH 37 P, náboj delený trieštivotrhavavý s nábojkou zmenšenou premennou 152-EOF-KH 37 Zm, náboj delený trieštivý náhradný s nábojkou zmenšenou premennou 152-EONh-KH 37, náboj delený trieštivotrhavý s nábojkou plnou premennou 53-VOF-545 a náboj delený trieštivotrhavavý s nábojkou zmenšenou premennou 53-VOF-545U. Do výzbroje čs. armády bola pôvodná nemecká húfnica vzor 18, rekonštruovaná na sovietske 152 mm strelivo, zavedená v roku 1947. Jej rekonštrukciu v rokoch 1948 až 1950 zaisťovali Škodové závody v Plzni. Za uvedené obdobie dodala Škodovka celkom 300 kusov húfnic pre čs. armádu. Z jej výzbroje boli 152 mm húfnice vz. 18/47 vyradené až koncom 80-tych rokov 20. storočia.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU