240 mm samohybný mínomet 2S4 TULPAN

Charakteristika
240 mm samohybný mínomet 2S4 TULPAN je delostrelecká, ľahko pancierovaná zbraň, umiestnená na pásovom modifikovanom strojovom podvozku mínového ukladača GM3, vyznačujúca sa vysokou manévrovacou schopnosťou na ceste aj v teréne. Pohon mínometu zabezpečuje vpredu uložený vznetový, viacpalivový, kvapalinou chladený motor V-59U s celkovým výkonom 382 kW. Mínomet je určený k ničeniu a umlčovaniu krytej i nekrytej živej sily, palebných prostriedkov a bojovej techniky protivníka, jeho veliteľských a pozorovacích stanovíšť. Ďalej sa používa na borenie a umlčovanie poľných a stálych obranných stavieb, na vystrieľanie priechodov v mínových poliach a drôtených zátarasoch. Pancierovanie mínometu poskytuje osádke ochranu proti účinkom zbraní hromadného ničenia a proti strelám z ručných zbraní, črepinám granátov a mín. Samohybný mínomet sa skladá z pásového podvozku a zbraňového systému, ktorý sa nachádza na vrchu korby. Ten tvorí 240 mm mínomet 2B-8 s hladkou hlavňou , automatické nabíjacie zariadenie a 7,62 mm tankový guľomet PKT. Na streľbu sa používa trhavá mína 53-F-864 o hmotnosti 132 kg a trhavá ďalekonosná mína 53-F-864 o hmotnosti 134 kg. V bubnovom zásobníku mínometu je uložených 20 mín. Do výzbroje ČSĽA bol mínomet zavedený v roku 1983. Celkom sa v rokoch 1984 až 1985 doviezlo z bývalého Sovietskeho zväzu osem mínometov 2S4 TULPAN. Tie od roku 1987 tvorili výzbroj 27. mínometného oddielu veľkej mohutnosti v Žamberku. Z výzbroje čs. armády boli vyradené v roku 1991. V januári 1993 prevzala dva mínomety 2S4 TULPAN na študijne a múzejne účely Armáda SR.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU