122 mm kanón vzor 31/37

Charakteristika
122 mm kanón vzor 31/37 je ťahané delo so sklznou hlavňou plášťovej konštrukcie, šraubovým záverom, kvapalinovou brzdou, vzduchokvapalinovým vratníkom, vzpruhovými vyvažovačmi, vrchnou lafetou s námerovým a odmerovým riadidlom a spodnou dvojramennou lafetou, s perovanou nápravou a kolesami. K zbrani patrí bubienkový nezávislý zameriavač vzor 37 s delovým ďalekohľadom PG na vedenie priamej i nepriamej streľby. Pre streľbu v noci sa používala osvetľovacia súprava LUČ-4. Kanón vzor 31/37 bol určený na boj s protivníkovým delostrelectvom a mínometmi, na umlčovanie jeho živej sily, palebných a obrnených prostriedkov v priestoroch ich sústredenia, na ničenie ťažkých tankov a samohybných diel. Na streľbu z kanónu sa používali náboje delené s trieštivotrhavou strelou s náustnicou OF-471H, s trieštivotrhavou krátkou kanónovou strelou OF-471N, s trieštivotrhavou dlhou kanónovou strelou OF-471, s trieštivotrhavou oceľovou húfnicovou strelou OF-462, s protipancierovou strelou so stopovkou BR-471, s protipancierovou strelou so stopovkou a balistickou čapicou BR-471B a náboj delený s protibetónovou kanónovou strelou G-471. Kanóny vzor 31/37 boli zavedené do výzbroje čs. armády v roku 1952. Ich licenčnú výrobu zaisťoval n. p. K. J. Vorošilova v Dubnici nad Váhom. ČSĽA prevzala do svojej výzbroje celkom 120 kusov kanónov. V januári 1993 v rámci delenia bývalej čs. armády prevzala stanovený počet kanónov vzor 31/37 do svojej výzbroje aj Armáda SR, ktorá ich vzápätí vyradila.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU