Raketomet vz. 51

Charakteristika
Raketomet vz. 51 je delostrelecká, 32-hlavňová reaktívna zbraň, bez spätného rázu a záklzu pri streľbe, ktorá je namontovaná na podvozku automobilu PRAGA V3S. Raketomet vz. 51 bol určený na hromadné paľby na väčšie priestory, na umlčovanie a ničenie živej sily protivníka, na ničenie postavení protivníka a jeho palebných prostriedkov, ako aj na borenie zákopov a poľných opevnení. Na vedenie nepriamej streľby je raketomet vybavený pomocným zameriavačom vzor 38/50. K raketometu patril zameriavač vzor 34 N a zameriavač pre priamu streľbu vzor 43 N. K streľbe z raketometu sa používal jednotný raketový náboj trieštivý 130-JRRO-RM51, jednotný raketový náboj trieštivo-trhavý 130-JRROF-RM51, jednotný raketový náboj trieštivý náhradný 130-JRRONh-RM51 a jednotný raketový náboj trieštivý školný 130-JRROŠk-RM51. Do výzbroje čs. armády bol 130 mm raketomet na podvozku terénneho automobilu T-128 zavedený v roku 1951, pod označením vzor 51. Koncom roku 1952 bolo rozhodnuté montovať raketomet vz. 51 na podvozok terénneho automobilu PRAGA V3S. Výrobu raketometov v rokoch 1953 až 1957 zabezpečoval najskôr Závod 9. mája Trenčín Kubra a neskôr Závody K. J. Vorošilova v Dubnici nad Váhom. Čs. armáda neskôr ČSĽA prevzala do svojej výzbroje asi 470 kusov raketometov vz. 51. V januári 1993 v rámci delenia bývalej čs. armády prevzala stanovený počet raketometov vz. 51 do svojej výzbroje i Armáda SR. Tá ich v zapätí na základe zmluvy o Konvenčných ozbrojených silách v Európe nechala zlikvidovať.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU