100 mm kanón vz. 53

Charakteristika
100 mm kanón vz. 53 je ťahané delo so sklznou hlavňou, klinovým, horizontálnym záverom s poloautomatikou, brzdovratným ústrojenstvom, dvoma vzpruhovýmivyvažovačmi a rozovieracími, lafetovými ramenami, ktoré slúži súčasne ako protitanková zbraň. Kanón bol pre priamu streľbu vybavený zameriavačom vz. 52 a pre nepriamu streľbu zameriavačom vz. 42 s delovým ďalekohľadom PG. Pre nočnú streľbu je vybavený osvetľovacou súpravou LUČ-S71M. 100 mm kanón vz. 53 bol určený na boj s delostrelectvom a mínometmi protivníka, na umlčovanie živej sily a palebných prostriedkov protivníka, na ničenie tankov, samohybných diel a obrnených transportérov v priestoroch ich sústredenia, na ničenie ťažkých tankov a samohybných diel priamou streľbou. Na borenie trvalých obranných betónových a železobetónových stavieb a poľných obranných objektov priamou streľbou. K streľbe z kanónu sa požíval náboj jednotný trieštivo-trhavý 100-JOF-K53vn, náboj jednotný protipancierovýso stopovkou 100-JPSv-K53, náboj jednotný protipancierový so stopovkou s Makarovou čapicou UBR-412D, náboj jednotný priepalnýso stopovkou 100-JPrSv-K53 a náboj jednotný dymový UD-412.Do výzbroje čs. armády bol 100mm kanónvz. 53 zavedený v roku 1953. Jeho sériovú výrobu v rokoch 1956až 1960 zaisťovali Závody K. J. Vorošilova v Dubnici nad Váhom. Za uvedené obdobie prevzala ČSĽA do výzbroje asi 600 ks kusov 100 mm kanónvz. 53. Z výzbroje čs. armády bol 100mm kanónvz. 53 vyradenýv roku 1992.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU