Rekonštruovaná 122 mm húfnica vzor 38/74

Charakteristika
Húfnica je delostrelecká zbraň so sklznou hlavňou, šraubovým záverom, kvapalinovou brzdou, vzduchokvapalinovým vratníkom, vzpruhovým vyvažovačom, vrchnou lafetou, upraveným lafetovým štítom, spodnou dvojramennou lafetou so vzdušnicovými kolesami, vzduchovým brzdovým systémom, novou ručnou brzdou, koncovým elektrickým a signálnym osvetlením. Húfnica vz. 38/74 bola určená na ničenie a umlčovanie nekrytej i krytej živej sily a palebných prostriedkov protivníka na odvrátených svahoch, na borenie jeho betónových krytov, poľných obranných objektov a palebných postavení. Na boj s protivníkovým delostrelectvom, mínometmi a mechanizovanými prostriedkami, ako aj na vystreľovanie priechodov v mínových poliach a drôtených zátarasoch. Ku streľbe z húfnice vz. 38/74 sa požívali delené náboje s trieštivo-trhavou strelou OF-462, trieštivo-trhavou strelou OF462A, priepalnou strelou BP-460A a dymovou strelou D-462. Pre zameriavanie húfnice na cieľ sa používal delový ďalekohľad PG a zameriavač pre priamu streľbu vz. 52b. Do výzbroje ČSĽA sa rekonštruovaná 122 mm húfnica vz. 38/74 dodávala v rokoch 1975 až 1978. Rekonštrukciu vykonával n. p. Strojárske a metalurgické závody Dubnica nad Váhom. Po roku 1993 prevzala časť húfnic do svojej výzbroje aj Armáda Slovenskej republiky. Z jej výzbroje boli húfnice vzor 38/74 vyradené začiatkom roku 1994.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU