76 mm divízny kanón vz. 42 (ZIS-3)

Charakteristika
76 mm divízny kanón vz. 42 (ZIS-3) ťahaná, delostrelecká zbraň so sklznou hlavňou, so zvislým klinovým záverom s poloautomatikou, brzdovratným ústrojenstvom, roztváracími lafetovými ramenami a odpruženým dvojkolesovým podvozkom, ktoré sa používalo aj ako protitankový kanón. Divízny kanón vz. 42 bol určený na umlčovanie živej sily a palebných prostriedkov protivníka priamou alebo nepriamou streľbou, na ničenie poľných obranných objektov ako aj na ničenie tankov, samohybných diel a obrnených transportérov protivníka priamou streľbou. K streľbe zo 76 mm divízneho kanóna vz. 42 sa požíval jednotný trieštivo-trhavý náboj UOF-354M, jednotný trieštivý náboj UO-354AM, jednotný protipancierový náboj svietiaci UBR-354B, jednotný protipancierový náboj svietiaci UBR-354SPB, jednotný priepalný náboj UBP-353A a jednotný podkaliberný náboj svietiaci UBR-354P. Do výzbroje čs. delostreleckých jednotiek v ZSSR bol 76 mm divízny kanón vz. 42 zavedený v roku 1943 a v lete 1944 tvoril už jadro protitankového delostrelectva 1. Čs. armádneho zboru. Od augusta 1945 do roku 1950 bola potreba 76 mm divíznych kanónov vz. 42 pre čs. armádu krytá dovozom zo Sovietskeho zväzu. V rokoch 1950 až 1953 licenčnú výrobu 76 mm kanónov vz. 42 zaisťoval závod K. J. Vorošilova v Dubnici nad Váhom. Za uvedené obdobie bolo vyrobených asi 300 kusov týchto kanónov. Z výzbroje ČSĽA boli 76 mm divízne kanóny vz. 42 vyradené začiatkom 60-tych rokov 20. storočia.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU