152 mm samohybná kanónová húfnica ONDAVA

Charakteristika
152 mm samohybná kanónová húfnica ONDAVA je pancierovaná, delostrelecká zbraň, umiestnená na špeciálne upravenom strojovom podvozku TATRA 815 8x8 (VP31 29 265 8x8.1R) s dvanásťvalcovým vznetovým vzduchom chladeným motorom T3-930.52V-12 s výkonom 253 kW, ktorá vznikla modernizáciou sériovo vyrábanej 152mm ShKH vz. 77 DANA. Od nej sa 152mm ShKH ONDAVA odlišuje o dva metre dlhšou hlavňou s upravenou úsťovou brzdou, prepracovanou kolískou, upraveným brzdovratným ústrojenstvom a zmeneným systémom automatického nabíjania. Odlišný je aj pracovný priestor mieriča, ktorý je modernizovaný a doplnený o výnosy elektronických komponentov automatizovaného systému riadenia a vedenia paľby. Úpravou prešiel aj systém hydraulického podávania granátov s pravej veže. Ako strelivo sa mohlo používať všetko, čo používala ShKH vz. 77 DANA a navyše aj nové typy 152mm špeciálnych granátov s vyšším účinkom v cieli, poprípade kazetová munícia. Projektové práce na 152 mm ShKH ONDAVA začali vo Vojenskom technickom ústave výzbroje a munície v Slavičíne a ZŤS v Dubnici nad Váhom v druhej polovici 80-tých rokoch 20. storočia na základe požiadavky MNO. V rokoch 1991-1993 bolo vyrobených len niekoľko kusov 152 mm ShKH ONDAVA, ktoré boli predvedené na zbrojárskych veľtrhoch. Do výzbroje armády SR ani ČR sa však 152 mm ShKH ONDAVA nezaviedla. V roku 1993 v rámci delenia bývalej čs. armády prevzal jeden kus 152 mm ShKH ONDAVA VÚ 080 Záhorie.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU