82 mm mínomet vzor 52

Charakteristika
Mínomet je delostrelecká zbraň bez brzdovratného zariadenia, s tenkostennou hladkou hlavňou, nabíjaná od ústia, strieľajúca vrchnou skupinou uhlov, pričom tlak plynov na dno hlavne sa cez ložisko prenáša na terén. Malá hmotnosť mínometu zvyšuje pohyblivosť v teréne a zabezpečuje rýchlu zmenu palebného postavenia. Ako sprievodná zbraň pechoty bol mínomet vzor 52 určený na umlčovanie a ničenie živej sily a palebných prostriedkov protivníka všade tam, kde ho nebolo možné zasiahnuť inými zbraňami. Ďalej ho bolo možné použiť na borenie ľahkých poľných opevnení, drevozemných krytov a na oslepovanie i zadymovanie pozorovateľní protivníka. Mínomet sa skladá: z hlavne, dvojnohého podstavca, riadidiel, ložiska a mínometného zameriavača MP-43 alebo MPM-44. K streľbe z 82 mm mínometu vz.52 sa požívala trieštivá mína 82-EO-M52, trieštivá mína 82-EO-A37, trieštivá mína 82-EO-A41 a školská mína 82-EŠk-M52. Do výzbroje čs. armády bol 82 mm mínomet vz. 52 zavedený v roku 1951. Výrobu mínometov zaisťovali v rokoch 1951 až 1954 n. p. K. J. Vorošilova v Dubnici nad Váhom. V januári 1993 prevzala stanovený počet 82 mm mínometov vz. 52 do svojej výzbroje aj Armáda SR. Z jej výzbroje boli mínomety vzor 52 vyradené v roku 2000.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU