57 mm protilietadlový kanón čs.

Charakteristika
57 mm protilietadlový kanón čs. je samočinný, rýchlopalný kanón, umiestnený na krížovej lafete s neodnímateľným, štvorkolesovým podvozkom. Nabíjanie, vyhadzovanie nábojníc, brzdenie záklzu a predklz sa vykonáva hydropneumatickým zariadením. Protilietadlový kanón čs. (PLK čs.) bol určený na ničenie vzdušných cieľov do výšky 3 600 m, pri použití zameriavacieho ďalekohľadu vzor 47 alebo protilietadlového zameriavača vzor 61/57 a do výšky 6 000 m, pri použití protilietadlového počítača EÚZ-II/85. V prípade potreby bolo možné kanón použiť aj na priamu streľbu proti pechotným a obrneným cieľom do vzdialenosti 4 000 m. K streľbe s PLK čs. sa požíval 57 mm náboj jednotný trieštivý so stopovkou 57-JOSv-PLK čs. 57 mm náboj jednotný trieštivý náhradný so stopovkou 57-JONhSv-PLK čs. a 57 mm náboj jednotný protipancierový so stopovkou 57-JPSv-PLK čs. Do výzbroje čs. armády bol PLK čs. zavedený v roku 1952. Jeho výrobu v rokoch 1953 až 1956 zaisťovali Závody V. I. Lenina Plzeň. Za uvedené obdobie bolo celkom vyrobených 230 kusov PLK čs. vrátane overovacej 30 - kusovej série. Z výzbroje ČSĽA sa PLK čs. začali postupne sťahovať od polovice 70-tych rokov 20. storočia. V januári 1993 v rámci delenia bývalej čs. armády prevzala stanovený počet PLK čs. do svojej výzbroje aj Armáda SR, ktorá ich nechala vzápätí zlikvidovať.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU