203 mm samohybný kanón 2S7 PION

Charakteristika
203 mm samohybný kanón 2S7 PION je delostrelecká, ľahko pancierovaná zbraň s vysokou manévrovacou schopnosťou na ceste aj v teréne. Pohon vozidla zabezpečuje vznetový motor V-46-1 s výkonom 573 kW. Pancierovanie poskytuje obsluhe ochranu proti účinkom zbraní hromadného ničenia a proti strelám z ručných zbraní, črepinám granátov a mín. Samohybný kanón 2S7 PION bol určený na ničenie taktických prostriedkov jadrového napadnutia protivníka, na ničenie a umlčovanie jeho delostreleckých a raketometných batérií, prostriedkov PVO a REB, ako aj veliteľských stanovíšť, živej sily a bojovej techniky v priestoroch sústreďovania. Ďalej bol určený na borenie a ničenie poľných a stálych obranných stavieb. Samohybný kanón sa skladá z pásového modifikovaného podvozku a zbraňového systému, ktorý sa nachádza na vrchu korby. Ten tvorí 203,2 mm kanón s drážkovanou hlavňou. Na nabíjanie je použité automatické nabíjacie zariadenie. K streľbe sa používali trieštivo-trhavé náboje s plnou náplňou OFS s hmotnosťou 160 kg a trieštivo-trhavé náboje s premennou náplňou OFS s hmotnosťou 140 kg. Jadrová munícia do výzbroje čs. armády nebola zavedená. Do výzbroje čs. armády sa ShK 2S7 PION zaviedol v roku 1984. Celkom bolo dodaných 12 ks týchto kanónov. Začiatkom roku 1993 prevzala Armáda SR do výzbroje 3 ks ShK 2S7 PION. Na základe rozkazu MO SR č. 4 z roku 1993 dostalo 2 kusy vytvárané Vojenské múzeum a 1 ks VTÚ Záhorie.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU