82 mm bezzáklzový kanón vz. 59 A

Charakteristika
82 mm bezzáklzový kanón (BzK) vz. 59 je ľahká, dynamicko-reaktívna bezzáklzová zbraň. Hladká hlaveň je uložená na vrchnej lafete s námerovým a odmerovým riadidlom. Vrchná lafeta je uchytená na nerozovierateľnej spodnej lafete, vybavenej nápravou s dvoma kolesami. Kanón je určený na vedenie boja s tankami, samohybnými delami a ďalšími obrnenými prostriedkami protivníka, na ničenie a umlčovanie jeho živej sily a palebných prostriedkov, ako aj na borenie ľahkých stavieb a pozorovateľní. Na vedenie priamej aj nepriamej streľby je kanón vybavený optickým zameriavačom PBO-4K, s osvetľovacím zariadením, pre streľbu v noci. K zastrieľaniu kanóna na cieľ sa používa jednoranová 12,7 mm zástrelná zbraň, ktorá sa upevňuje do objímok na pravej strane hlavne. Preprava kanóna sa vykonávala v závese za ľahkým terénnym automobilom GAZ-69, T-805, PV3S alebo OT- 810. K streľbe z kanóna sa požíva jednotný náboj trieštivo-trhavý 82-JOF-BzK 59, jednotný náboj trieštivý 82-JO-BzK 59 a jednotný náboj priepalný so stopovkou 82-JPrSv-BzK 59. Do výzbroje ČSĽA bol 82 mm BzK vz. 59 zavedený na jar roku 1959. Jeho sériovú výrobu v rokoch 1959 až 1961 zabezpečoval závod K. J. Vorošilova v Dubnici nad Váhom. Za uvedené obdobie prevzala ČSĽA do výzbroje asi 900 kusov bezzáklzových kanónov. V januári 1993 v rámci delenia bývalej čs. armády prevzala stanovený počet 82 mm BzK vz. 59 do svojej výzbroje i Armáda SR. Z jej výzbroje boli postupne vyraďované v priebehu 90-tych rokov 20. storočia.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU