130 mm kanón M-46

Charakteristika
130 mm kanón M-46 je ťahané delo so sklznou hlavňou, klinovým záverom, kvapalinovou brzdou, vzduchokvapalinovým vratníkom, vrchnou lafetou s námerovým a odmerovým riadidlom a spodnou lafetou s dvomi roztváracími lafetovými ramenami vybavenými hydraulickými zdvihákmi. Ku kanónu patrí mechanický zameriavač S71-35 s delovým ďalekohľadom PG-1M na vedenie streľby zo zakrytých palebných postavení a optický zameriavač OP4M-35 na vedenie priamej streľby. Pre streľbu v noci sa používala osvetľovacia súprava LUČ-S71M. Kanón M-46 bol určený na boj s protivníkovým delostrelectvom a na umlčovanie jeho živej sily a palebných prostriedkov v priestoroch ich sústreďovania, na borenie trvalých obranných objektov a odolných objektov poľného typu, na ostreľovanie tylu protivníka a na vedenie boja so samohybným delostrelectvom a ťažkými tankami. Na streľbu z kanóna sa používal 130 mm náboj delený trieštivotrhavý s plnou premennou náplňou VOF-482V, 130 mm náboj delený trieštivotrhavý so zmenšenou premennou náplňou VOF-482VU, 130 mm náboj delený protipancierový so stopovkou a plnou náplňou VBR-482 a 130 mm náboj delený osvetľovací plnou premennou náplňou ZVS 6. Do výzbroje ČSĽA bol sovietsky kanón M-46 zavedený v roku 1976 v celkovom počte 113 kusov. S postupným sťahovaním kanónov z výzbroje armády sa začalo koncom roku 1990. V januári 1993 v rámci delenia bývalej čs. armády stanovený počet kanónov M-46 do svojej výzbroje aj Armáda SR, ktorá ich v zapätí vyradila.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU