Stredný tank T-34/85

Charakteristika
Tank T-34/85 je bojové, pancierové, pásové vozidlo, s vysokou priechodnosťou a manévrovacou schopnosťou na ceste aj v teréne. Tank T-34/85 bol určený na boj s tankami, samohybnými delami, obrnenými vozidlami a ďalšími palebnými prostriedkami možného protivníka, v rámci útočného i obranného boja. Zbraňový systém tanku tvorí 85 mm kanón vzor 44 s drážkovanou hlavňou, spriahnutým guľometom DTM kalibru 7,62 mm a spodným 7,62 mm guľometom DTM. Pre vedenie priamej streľby z kanóna a spriahnutého guľometu sa používal zameriavací ďalekohľad TŠ-16 a pre spodný guľomet zameriavací ďalekohľad PPU-8-T. K streľbe z kanóna sa požíval jednotný trieštivý náboj 85-JO-čs.TK 44, jednotný protipancierový náboj so stopovkou 85-JPSv-čs.TK 44 a jednotný protipancierový podkaliberný náboj so stopovkou 85-JPpSv-TK 44. Každý tank bol vybavený jednorazovým zadymovacím zariadením, ktoré tvorili dve dymovnice MDŠ, odpaľované elektricky z vozidla. Do výzbroje čs. armády bol tank T-34/85 zavedený v roku 1945. Jeho licenčnú výrobu pre potreby čs. armády v rokoch 1952 až 1956 zabezpečoval n. p. ČKD Praha Sokolovo a závody J. V. Stalina v Martine. Za uvedené obdobie bolo vyrobených pre čs. armádu neskôr ČSĽA 1 400 kusov T-34/85. V 60-tych rokoch 20. storočia bola počas generálnych opráv časť tankov vybavená tankovým infraďalekohľadom TVN-1a a spojovacím uzlom R-113. Z výzbroje čs. armády boli posledné tanky T-34/85 vyradené v roku 1991.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU