Pojazdné hlásne zariadenie ďalekého dosahu BÚRKA-III

Charakteristika
Pojazdné hlásne zariadenie ďalekého dosahu BÚRKA-III je pásové, plávajúce, pancierované vozidlo, s vysokou priechodnosťou a manévrovacou schopnosťou na ceste aj v teréne, postavené na báze BVP-1. Pohon vozidla zabezpečuje vpredu uložený, kvapalinou chladený, vznetový motor UTD-20 s priamym vstrekovaním paliva, s objemom valcov 15 900 cm3 a maximálnym výkonom 220 kW. Vozidlo BÚRKA III je určené na operatívne informovanie vojenských jednotiek a civilného obyvateľstva o aktuálnej situácii. Okrem toho je určené na zvukové maskovanie a simulácie bojovej činnosti, ako aj pre orgány špeciálnej propagandy. Organická výzbroj vozidla je tvorená dvoma kusmi 7,62 mm tankových guľometov PKT. Hlavné časti vozidla tvorí vodičský priestor, motorový priestor, vežový priestor reproduktora a pracovno-bojový priestor. Vozidlo má účelové zariadenie, ktoré tvorí reproduktorová sústava, modulačná skriňa, koncové zosilňovače, otočný nosič so zdvíhacím mechanizmom a krycia veža. Svojim elektroakustickým vybavením umožňuje diaľkové ozvučovanie terénu do vzdialenosti 8-10 km. BÚRKA III je vybavená zariadením na ochranu osádky proti účinkom zbraní hromadného ničenia, protipožiarnym zariadením a tepelným naftovým zadymovacím zariadením. Do výzbroje ČSĽA bola BÚRKA III zavedená v roku 1987. Finálnu výrobu zaisťoval Opravárenský podnik 026 Šternberk v súčinnosti so ZŤS n. p. Detva. V rokoch 1985 až 1989 bolo vyrobených pre potreby ČSĽA celkom 15 kusov vozidiel. V januári 1993 v rámci delenia bývalej čs. armády prevzala stanovený počet vozidiel BÚRKA III do svojej výzbroje i Armáda SR.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU