Polopásový obrnený transportér OT-810

Charakteristika
Polopásový obrnený transportér OT-810 je pancierované, neplávajúce, kolesovo-pásové vozidlo bez výzbroje, s dobrou priechodnosťou a manévrovacou schopnosťou na ceste aj v teréne. Pohon vozidla zabezpečuje vpredu uložený, vzduchom chladený, osemvalcový, štvordobý, vznetový motor T-928-3, s priamym vstrekovaním paliva, s objemom valcov 11 752 cm3 a s maximálnym výkonom 88,3 kW. Transportér bol určený na prepravu živej sily a podporu bojovej činnosti. Ďalej sa využíval na prepravu materiálu na bojisku, v teréne a po komunikáciách. V prípade potreby sa dal využiť ako mobilné, obrnené pracovisko štábu. Výzbroj vozidla bola tvorená organickými zbraňami prevážaného družstva. Hlavné časti OT-810 tvorí motorový priestor, vodičský priestor a bojový priestor výsadku (roja). Vývoj ľahkého obrneného transportéra, pod krycím označením HAKO, začal vo Vývojovom oddelení n. p. Tatra Kopřivnice, na základe požiadavky MNO v roku 1952. Do výzbroje ČSĽA bol transportér HAKO pod označením OT-810 zavedený v máji roku 1958, po úspešných vojskových skúškach. Finálnym výrobcom transportéru sa stali Podpolianske strojárne n. p. v Detve. Tie v rokoch 1959 až 1962 vyrobili pre potreby ČSĽA celkom 1 120 kusov OT-810. Od roku 1982 začala ČSĽA postupne OT-810 vyraďovať z výzbroje. Ich následnú likvidáciu vykonával Vojenský opravárenský podnik 026 Šternberk. V januári 1993 v rámci delenia bývalej čs. armády prevzala stanovený počet OT-810 do svojej výzbroje i Armáda SR. Tá ich v zapätí nechala zlikvidovať.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU