Chemický prieskumný obrnený transportér OT-65 CH

Charakteristika
Chemický prieskumný obrnený transportér OT-65 CH je stredné, obojživelné, pancierované, dvojnápravové, kolesové vozidlo s pohonom všetkých kolies, dobrou priechodnosťou a manévrovacou schopnosťou na ceste aj v teréne, s možnosťou prekonávať vodné prekážky z chodu. K zvýšeniu priechodnosti v teréne, k prekonávaniu okopov, zákopov a zlomov kopcov je vybavené štyrmi pomocnými vysúvateľnými kolesami medzi hlavným podvozkom. Pohon transportéra zabezpečuje vzadu uložený, kvapalinou chladený, štvorvalcový, štvordobý vznetový motor CSEPEL D-414.44 s nepriamym vstrekovaním paliva s maximálnym výkonom 73,6 kW. Družstvo OT-65CH mohlo buď samostatne, alebo v rámci čaty radiačného a chemického prieskumu vykonávať radiačný a chemický prieskum ciest, pásiem a priestorov. Okrem toho, mohlo vykonávať dozimetrickú kontrolu osôb, techniky a materiálu, zisťovať poveternostnú situáciu a vytyčovať zamorené priestory terénu. Pre plnenie uvedených úloh bol transportér vybavený špeciálnymi prístrojmi, medzi ktoré patril: automatický signalizátor otravných látok NOL GSP-1, automatický signalizátor úrovne radiácie AS-67, dozimetrický prístroj IT-65, chemický preukazník PCHR-54 a dve súpravy vytyčovacích zariadení. Vo výbave vozidla sa ďalej nachádzala súprava pre odber vzoriek SBV 9-61, výbava pre vykonávanie poveternostného pozorovania MET-CHEM a odmorovacia súprava AOS-2. Do výzbroje ČSĽA bol OT-65CH zavedený v roku 1967. Finálnym výrobcom transportéru bol závod Csepel v Maďarsku. Od roku 1974 boli OT-65CH vybavené automatickým analizátorom otravných látok NOL GSP-11, nabíjacím prístrojom GSP-1 AT, chemickým preukazníkom CHP-71, dozimetrickým prístrojom IT-65, skupinovým dozimetrom EDOS, automatickým signalizátorom úrovne radiácie AS-67, izolačným prístrojom IP-46 a odmorovacou súpravou OS-3. V januári 1993 v rámci delenia bývalej čs. armády prevzala stanovený počet OT-65CH do svojej výzbroje i Armáda SR. Z jej výzbroje sa OT-65CH začali postupne vyraďovať od roku 1998.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU