Pojazdné veliteľské stanovište BTR-60PB R-145BM ČAJKA

Charakteristika
Pojazdné veliteľské stanovište BTR-60PB R-145BM ČAJKA je postavené na strojovom spodku stredného štvornápravového obojživelného kolesového obrneného transportéru BTR-60PU, ktorý sa vyznačuje vysokou priechodnosťou a manévrovacou schopnosťou na ceste aj v teréne. Pohon vozidla zabezpečujú dva vzadu uložené, kvapalinou chladené šesťvalcové, štvordobé, radové benzínové motory GAZ-49B každý s objemom valcov 6 960 cm3 a výkonom 66 kW. Pravý motor poháňa 1. a 3. nápravu. Ľavý motor poháňa 2. a 4. nápravu. Vozidlo BTR-60PB R-145BM bolo pôvodne určené na riadenie a koordináciu bojovej činnosti v rámci tankových, motostreleckých a delostreleckých útvarov, ako aj jednotiek a útvarov ostatných druhov vojsk vrátane letectva. Spojovacia súprava BTR-60PB R-145BM sa skladá rádiostanice R-123MT, dvoch rádiostaníc R-111, rádiostanice R-130, tankového hovorového zariadenia R-124, zariadenia pre selektívne vyzváňanie R-012 a dvoch telefónnych prístrojov TA-57. K príslušenstvu spojovacej súpravy BTR-60PB R-145BM patrí nabíjacia benzínová súprava AB-1P/30-1, blok pre riadenie a automatickú reguláciu elektrocentrály URB, generátor G-290B k napájaniu vozidla za jazdy a dva olovené akumulátory 6ST-75-BUS. Finálnu výrobu BTR-60PB R-145BM v kooperácii zo závodom Radiopribor v Záporoží zabezpečoval Kurganský závod kolesových ťahačov (KZKT) v bývalom Sovietskom zväze. Do výzbroje ČSĽA boli TR-60PB R-145BM zavedené v polovici 80-tých rokov 20. storočia. V januári 1993 v rámci delenia bývalej čs. armády prevzala stanovený počet BTR-60PB R-145BM do svojej výzbroje i Armáda SR.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU