Stredný delostrelecký ťahač ATS-59G

Charakteristika
Stredný delostrelecký ťahač ATS-59G je stredný, delostrelecký ťahač s ložnou plochou, navijakom a žeriavom, postavený na pásovom podvozku s dobrou manévrovacou schopnosťou na ceste aj v teréne, s vysokou ťažnou silou a priechodnosťou aj v málo únosnom teréne. Je vybavený priestrannou klimatizovanou kabínou pre šesťčlennú osádku, pod ktorou je umiestnený dvanásťvalcový vznetový motor A-650, s päťstupňovou prevodovkou a s celkovým výkonom 221 kW. Delostrelecký ťahač ATS-59G je určený na prepravu ťahaného delostrelectva a rôznych zbraňových systémov. Ťahač slúžil na vyslobodzovanie zapadnutej a prevrátenej techniky, i na evakuáciu poškodenej bojovej techniky. Vystavené vozidlo bolo súčasťou súpravy rádiolokátora P-37. Slúžilo ako ťahač a zároveň sa jeho žeriav využíval na montáž anténnych reflektorov. Modernizácia ťahača ATS-59 začala v druhej polovici 50. rokov 20. storočia. Po úspešných podnikových a vojskových skúškach bol ťahač pod označením ATS-59G zavedený do výzbroje bývalej sovietskej armády. Na základe medzivládnych rokovaní medzi ZSSR a ČSR o dodávkach vojenskej techniky z r. 1958 bolo rozhodnuté o dovoze ťahačov ATS-59G. Do konca roku 1965 bolo pre potreby ČSĽA dovezených celkom 2 400 ťahačov ATS-59G. Organizačne bolo vozidlo začlenené do výzbroje armádnych delostreleckých brigád, delostreleckých plukov a útvarov PVOS.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU