Rez motora R-13-300

Charakteristika
Letecký turbokompresorový prúdový motor R-13-300 je jednoprúdový, dvojhriadeľový motor s trojstupňovým nízkotlakovým a päťstupňovým vysokotlakovým axiálnym kompresorom s odberom vzduchu pre sústavu ofukovania hraničnej vrstvy na vztlakových klapkách, zmiešanou hlavnou spaľovacou komorou, jednostupňovou vysokotlakovou, chladenou plynovou turbínou, jednostupňovou nízkotlakovou nechladenou plynovou turbínou, výstupnou sústavou s komorou prídavného spaľovania, predlžovacou rúrou a regulovateľnou výstupnou dýzou so skokovou reguláciou kritického priemeru na režimoch, bez prídavného spaľovania a plynulou reguláciou kritického priemeru na režimoch so zapnutým prídavným spaľovaním. Motor R-13-300 je určený k zabezpečeniu stabilného pohybu lietadla na zemi aj vo vzduchu, za všetkých klimatických podmienok a na všetkých výškach aj režimoch letu lietadla. Motor bol použitý vo frontovom stíhacom prúdovom lietadle MiG-21MF a v cvičnom stíhacom lietadle MiG-21UM. Motor je sovietskej výroby, sovietskej konštrukcie z konštrukčnej kancelárie OKB 300 S. K. Tumanskeho. Konštrukčná kancelária pri vývoji motora vychádzal z motora R-11F2S-300 a jeho regulačnej sústavy. Vývojom bol poverený hlavný konštruktér GAVRILOV. Prvé stíhacie lietadla MiG-21MF s motormi R-13-300 boli do výzbroje československého vojenského letectva zaradené v roku 1971.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU