Samohybné odpaľovacie zariadenie 2P25M1 s PLRK 2K12 ,KUB'

Charakteristika
Samohybné odpaľovacie zariadenie 2P25M1 s PLRK 2K12 ,KUB' je umiestnené na pásovom podvozku ľahkého pancierovaného vozidla GM 578, ktoré sa vyznačuje vysokou priechodnosťou a manévrovacou schopnosťou na ceste aj v teréne. Pohon vozidla zabezpečuje štvortaktný, vznetový, šesťvalcový, kvapalinou chladený motor V-6M, s celkovým výkonom 205,94 kW. V korbe odpaľovacieho zariadenia je uložená elektrocentrála S-40 s výkonom 40 kW, ktorá je poháňaná buď plynovou turbínou GTD-5, alebo motorom V-6R. Odpaľovacie zariadenie 2P25M1 je vybavené prostriedkami protiatómovej, protichemickej a protipožiarnej ochrany, silovým sledovacím náhonom, predštartovou kontrolnou aparatúrou ZUR, počítacím prístrojom SRP, prístrojom automatickej orientácie a topopripojenia, rádiostanicou R-123 a prístrojmi pre jazdu cez deň i v noci. Na vrchu odpaľovacieho zariadenia je namontovaná odpaľovacia rampa pre tri rakety 3M9 všetkých verzií. Odpaľovacie zariadenie 2P25M1 je určené na prepravu, predštartovú kontrolu a odpálenie troch rakiet 3M9. Tie môžu byť odpaľované s intervalom 4 sekúnd. Výrobcom odpaľovacieho zariadenia 2P25M1 bol strojárenský závod M.I. Kalinina vo Sverdlovsku. Do výzbroje ČSĽA bolo odpaľovacie zariadenie 2P25M1 ako súčasť protilietadlového raketového kompletu 2K12 „KUB“ oficiálne zavedené v roku 1973. Odpaľovacie zariadenie 2P25M1 s vežovým číslom 171 prevzal v roku 1983 na tabuľky počtov 4. plp v Jihlave patriaci do zostavy 4. tdv Havlíčkovom Brode. V roku 1992 bol 4. plp redislokovaný z posádky Jihlava do posádky Rožňava a prečíslovaný na 171. plp. Po rozdelení bývalej čs. armády v januári 1993 zostalo odpaľovacie zariadenie 2P25M1 na tabuľkových počtoch 171. plp v Rožňave.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU