Stanica prieskumu a navedenia rakiet 1S91 s PLRK 2K12 ,KUB'

Charakteristika
Stanica prieskumu a navedenia rakiet 1S91 s PLRK 2K12 ,KUB' je umiestnená na pásovom podvozku ľahkého pancierovaného vozidla GM 568, ktoré sa vyznačuje vysokou priechodnosťou a manévrovacou schopnosťou na ceste aj v teréne. Pohon stanice prieskumu a navedenia rakiet 1S91 zabezpečuje štvortaktný, vznetový, šesťvalcový, kvapalinou chladený motor V-6R, s celkovým výkonom 205,94 kW. Konštrukčne stanicu prieskumu a navedenia tvoria dva samostatné rádiolokačné celky a to rádiolokátor prieskumu a pridelenia cieľov 1S11 a stanica navedenia rakiet 1S31. Rádiolokátor prieskumu pracuje v centimetrovom pásme a jeho parabolická anténa má rozmery 3x1 m. Rádiolokátor má jeden prehľadový indikátor so zobrazenou polohou jednotlivých odpaľovacích zariadení a jeden indikátor presného navedenia. Rádiolokátor je určený na kruhový prieskum vzdušného priestoru, voľbu vzdušných cieľov, určovanie súradníc zistených cieľov a na ich odovzdávanie stanici navedenia rakiet 1S31. Stanica navedenia rakiet 1S31 s parabolickou anténou o priemere 1,8 m pracuje v centimetrovom pásme. Je určená na vyhľadanie a zachytenie udaného vzdušného cieľa, na jeho sledovanie v diaľke a odovzdanie jeho koordinátov odpaľovaciemu zariadeniu 2P25. Spojovaciu súpravu tvoria dve rádiostanice R-123 a THZ R-124. Výrobcom stanice navedenia rakiet 1S31 bol Ulianovský strojárenský závod. Do výzbroje ČSĽA bol protilietadlový raketový komplet 2K12 „KUB“ zavedený v roku 1973. Stanicu prieskumu a navedenia rakiet 1S91 s vežovým číslom 311 prevzal v roku 1980 na tabuľky počtov 2.plp v Janoviciach nad Úhlavou patriaci do zostavy 2. msd v Sušiciach. V roku 1991 bol 2. plp redislokovaný z posádky Janovice nad Úhlavou do posádky Rožňava a prečíslovaný na 14. plp. Po rozdelení bývalej čs. armády v januári 1993 zostala stanica navedenia rakiet 1S32 na tabuľkových počtoch 14. plp v Rožňave.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU