Samohybné odpaľovacie zariadenie 2P24 PLRK 2K11A ,KRUG'

Charakteristika
Samohybné odpaľovacie zariadenie 2P24 PLRK 2K11A ,KRUG' je postavené na základe ľahkého pancierovaného pásového vozidla označovaného ako „OBJEKT 132“, ktoré sa vyznačuje vysokou priechodnosťou a manévrovacou schopnosťou na ceste aj v teréne. Pohon odpaľovacieho zariadenia 2P24 zabezpečuje vpredu uložený štvortaktný, vznetový, dvanásť valcový, kvapalinou chladený motor V-105V, s celkovým výkonom (400 ks) 294,20 kW. V zadnej časti odpaľovacieho zariadenia je uložená elektrocentrála 1E7 s plynovou turbínou GTD-5 s výkonom 37 kW. Odpaľovacie zariadenie 2P24 je vybavené prostriedkami protiatómovej, protichemickej a protipožiarnej ochrany, prístrojom automatickej orientácie a topopripojenia, rádiostanicou R-123, prístrojmi pre jazdu cez deň i v noci a blokom pre spojenie s navádzacím rádiolokátorom 1S32, ktorý je určený na zamierenie rakiet. Na vrchu odpaľovacieho zariadenia je namontovaná odpaľovacia rampa, ktorá sa skladá z pevnej lafety a dvoch námerových lafiet s úchytmi pre rakety 3M8 všetkých verzií. Odpaľovacie zariadenie 2P24 je určené na prepravu, predštartovú kontrolu a odpálenie dvoch rakiet 3M8. Odpaľovacie zariadenie 2P24 je spojené zo stanicou navedenia rakiet 1S32. Do výzbroje ČSĽA bolo odpaľovacie zariadenie 2P24 ako súčasť protilietadlového raketového kompletu 2K11A „KRUG“ oficiálne zavedené v roku 1973. Vystavené odpaľovacie zariadenie 2P24 prevzala v roku 1974 Vysoká vojenská technická škola v Liptovskom Mikuláši pre potreby výučby a výcviku poslucháčov. Po rozdelení bývalej čs. armády v roku 1993 zostalo odpaľovacie zariadenie 2P24 na tabuľkových počtoch školy.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU