Stanica navedenia rakiet 1S32A s PLRK 2K11A ,KRUG'

Charakteristika
Stanica navedenia rakiet 1S32A s PLRK 2K11A ,KRUG' je postavená na základe ľahkého pancierovaného pásového vozidla označovaného ako „Objekt 124, ktoré sa vyznačuje vysokou priechodnosťou a manévrovacou schopnosťou na ceste aj v teréne. Pohon stanice navedenia rakiet 1S32A zabezpečuje vpredu uložený štvortaktný, vznetový, dvanásť valcový, kvapalinou chladený motor V-105V, s celkovým výkonom (400 ks) 294,20 kW. Hlavný zdroj elektrickej energie stanice tvorí elektrocentrála 1E7 s plynovou turbínou GTD-5 s výkonom 37 kW. Konštrukčne má stanica indikátorovú časť, panely počítača a prostriedky spojenia umiestnené v podvozkovej časti a v zvýšenom priestore osádky. Na vrchu zadnej podvozkovej časti je uchytená vo vydlicovom ramene radiolokačná nadstavba tvorená prehľadovou anténou VVS-I pre zameranie cieľa, anténou vysielača nízkeho paprsku AVS-I, anténou vysielača širokého paprsku AVS-II, anténou vysielača povelov a teleskopickou anténou RLK. Celá radiolokačná nadstavba má odmer 340°. Pri presune sú anténne zrkadlá rovnobežne sklopené. Stanica navedenia rakiet 1S32A umožňuje zistenie, zamierenie a určenie polohy vzdušného cieľa, odovzdanie jeho koordinátov odpaľovaciemu zariadeniu 2P24, určenie okamžiku odpalu a navedeniu rakety na cieľ. Môže pracovať pri teplote -40 až +50°C, vlhkosti 98% a sile vetra 20 m.s-1. Do výzbroje ČSĽA bola stanica navedenia rakiet 1S32A ako súčasť protilietadlového raketového kompletu 2K11A „KRUG“ zavedená v roku 1973. Vystavenú stanicu navedenia rakiet 1S32A prevzala v roku 1974 Vysoká vojenská technická škola v Liptovskom Mikuláši pre potreby výučby a výcviku poslucháčov. Po rozdelení bývalej čs. armády v januári 1993 zostala stanica navedenia rakiet 1S32 na tabuľkových počtoch školy.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU