Náboj delený 125 mm, kumulatívny so stopovkou, školný, pre tankový kanón D-81 (125-EPrSv-Šk-TK)

Charakteristika
125 mm náboj delený kumulatívny so stopovkou, školný, pre tankový kanón D-81 (125-EPrSv-Šk-TK) je určený na výučbu a pre výcvik osádok v nabíjaní a vybíjaní 125 mm tankového stabilizovaného kanóna D-81.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU