Mína delostrelecká pre sovietsky 82-mm mínomet vzor 1937

Charakteristika
Delostrelecká mína na fotografii bola určená pre 82 mm sovietsky mínomet vzor 1937 a jeho modernizované verzie vzor 1941 a vzor 1943. Do mínometu sa používali trieštivé delostrelecké míny, ktoré mali zneškodniť živú silu nepriateľa, prípadne zničiť ľahké prekážky. Strela pozostávala z hnacej časti so stabilizátorom letu, telom delostreleckej míny, v ktorom bolo uložených 400 g výbušniny, a nárazového zapaľovača. Celková hmotnosť delostreleckej míny bola 3 – 3,1 kg. Účinný dostrel bol od 100 do 3040 m. Strela bola vystreľovaná rýchlosťou 202 m/s. V sovietskej armáde sa uvedená delostrelecká mína označovala O-832D. Tento typ strely bol modernejšou verziou pôvodnej strely označovanej O-832, od ktorej sa odlišovala vizuálne stabilizátorom. Strela O-832D mala na stabilizátore 5 párov stabilizačných letiek (10 letiek), zatiaľ čo pôvodná strela mala 3 páry (6 letiek). Na dne stabilizátora sa nachádzala zápalka na zapálenie pohonnej látky, pomocou ktorej bola strela dopravená do cieľa, kde výbuch inicioval nárazový zapaľovač, ktorý mohol byť kovový alebo bakelitový.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU