Náboj jednotný 82 mm s trieštivo trhavou strelou, školný pre 82 mm, bezzáklzový kanón vzor 59, (82-JOF-Šk-BzK-59)

Charakteristika
82 mm jednotný, náboj s trieštivo trhavou strelou, školný (82-JOF-Šk-BzK-59) pre bezzáklzový kanón vz. 59 je určený na výučbu pre výcvik obsluhy v nabíjaní a vybíjaní u protitankových batérií a oddielov.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU