Letecká raketa CH-25 MP (CH-27PS)

Charakteristika
Raketa Ch - 25MP je taktická letecká riadená raketa vzduch - zem. Je určená na ničenie pozemných rádiolokátorov do vzdialenosti 40 km. Vystavená raketa je upravená na čiastočný rez, pre názorné zobrazenie konštrukcie rakety a jej vnútorného vybavenia. Používala sa ako učebná pomôcka. V roku 1978 vyšlo rozhodnutie Sovietu Ministrov ZSSR o vytvorení modulárnej konštrukcie taktických rakiet ,vzduch - zem' s jedným typom motora, bojovej časti, systémom stabilizácie, ale s rozličnými systémami navedenia na cieľ. Vývoj komplexu bol zadaný OKB Zvezda. Skúsenosti, získané pri vývoji Ch - 23 a Ch – 25, boli aplikované v novej modulárnej konštrukcii rakety Ch - 25M. Tá sa nakoniec stala najpoužívanejšou sovietskou raketou svojej kategórie. Rakety s označením Ch - 25M sa vyznačujú novými vlastnosťami, ako je použiteľnosť v noci za zhoršeného počasia, lepšou odolnosťou proti rušeniu, zvýšenou presnosťou navádzania a charakteristikou „vystreľ a zabudni“. V rokoch 1975 až 1976 bola zavádzaná do výzbroje lietadiel MiG - 27, neskôr sa stala štandardnou protizemnou zbraňou takmer všetkých sovietskych lietadiel a tiež niektorých vrtuľníkov (Ka - 50). Raketa CH - 25M sa sériovo vyrábala v niekoľkých verziách. Takmer všetky používali rovnaký motor, autopilota, bojovú časť, energetickú jednotku a základnú konštrukciu. Líšia sa len navádzacou hlavicou. Raketa CH - 25MP je protirádiolokátorovou verziou rakety Ch-25M.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU