Mína protitanková nemecká vz. 42

Charakteristika
Protitanková tanierová mína vz. 42 (Tellermine 42, T.Mi. 42) slúžila na posilnenie obranných pozícii nemeckého WEHRMACHTU počas druhej svetovej vojny. Mína bola určená na ničenie nepriateľskej techniky a to tankov, samohybných diel i obrnených transportérov.

Vývoj protitankových mín v medzivojnovom Nemecku začína už krátko po skončení prvej svetovej vojny, nazývanej aj Veľká vojna. Nemci po podpísaní Versaillského mieru v roku 1918 boli obmedzení v budovaní a udržiavaní brannej moci. Z tohto dôvodu hľadali iné možnosti ako posilniť obranyschopnosť svojho štátu a jednou z možností bol vývoj mín, ktoré mali zneškodniť nepriateľskú techniku alebo pechotu.

Prvé protitankové tanierové míny boli vyvinuté v roku 1929. Od tohto roku dochádza k vývoju ďalších tanierových mín, ktoré boli modernizované na novú nepriateľskú techniku. Koncom leta v roku 1942 bola do výzbroje WEHRMACHTU zavedená nová protitanková tanierová mína pod označením Tellermine 42 (T.Mi.42) s jednoduchým zapaľovačom T-Minenzunder 42 (T.Mi.Z.42).

Mína vážila 9,4 kg, z toho trhacia náplň míny vážila až 5,5 kg. Priemer míny bol 320 mm a výška 102 mm. Mína sa odpálila pri aktivačnom tlaku 340 kg nájazdom pásu tanku alebo kolesa vozidla na tlakové veko míny. Na míne sa nachádzali aj dva nástražné zapaľovače proti zdvihu, spravidla ťahové zapaľovače Z.Z. 35, neskôr sa používali ťahové zapaľovače Z.Z. 42.

Zapaľovač T-Minenzunder 42 bol tvorený kovovým valcovitým telom, v ktorom bol umiestnený úderník so stlačenou pružinou a blokovaný medeným kolíkom. V dne bol umiestnený zapaľovač s maticou vyrobenou z lisovaného plechu, v ktorej sa umiestňovala rozbuška.

Jednoduché konštrukčné riešenie protitankovej tanierovej míny vz. 42 a jej zapaľovača umožnil rýchlu výrobu a už v roku 1942 sa v nemeckých fabrikách vyrobilo viac než 522 000 ks týchto mín. V roku 1943 bolo vyrobených 4 807 600 ks protitankových tanierových mín vz. 42, čím sa stala masovou protitankovou mínou WEHRMACHTU, napriek tomu, že v marci 1943 sa do výzbroje WEHRMACHTU zaviedla nová protitanková mína vz. 43 (TellerminePilz 43, T.Mi. Pilz 43).

Technické údaje:
  • Priemer320 mm
  • Výška102 mm
  • Hmotnosť9,4 kg
  • Hmotnosť trhacej náplne5,5 kg
  • Aktivačný tlakcca 340 kg

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU