Mína 82 mm, školná pre mínomet vzor 52

Charakteristika
Mína školná 82mm pre mínomet vz. 52 (82-EŠK-M-52) je určená k streleckému výcviku mínometných obslúh v rámci mínometných batérií a oddielov.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU