Raketa Ch-29 L - výrobok školský UD 64

Charakteristika
Protizemná letecká, laserom navádzaná, raketa Ch-29, je určená predovšetkým pre presné protizemné útoky, na ničenie silne chránených cieľov, spevnených betónových krytov, vzletových a pristávacích dráh, železničných uzlov a tratí, mostov, lodí a vynorených ponoriek. Takmer polovicu hmotnosti rakety tvorí bojová časť, schopná ničiť lode do výtlaku 10 000 ton. Školský výrobok raketa CH-29L „?? 64“ je určený na nácvik príslušníkov letecko-inžinierskej služby k vyzbrojovaniu jednotlivých typov leteckej techniky touto raketou, na preskúšavanie prevádzkyschopnosti jednotlivých častí elektrických obvodov lietadiel a obvodov leteckej rakety. Na výučbu v školiacich strediskách a školách. Raketa nemá aktívnu bojovú časť, ani prachovú náplň raketového motora. Letecká riadená raketa Ch-29L (9M721, AS-14 A) je jediná protizemná raketa, vyvinutá pod vedením Matuse Bisnovata v konštrukčnej kancelárii Molnija. Vývoj rakety bol dokončený v polovici 70. rokov. Začiatkom 80-tych rokov bola prijatá do výzbroje lietadiel MiG-27, Su-17 a Su-24M, neskôr bola inštalovaná aj pod lietadlá MiG-29, MiG-31FE, MiG-33, Su-22, Su-25K, Su-25T, pod lietadlá radu Su-27 a pod iracké Mirage F1. Na lietadle je podvesená na zariadení AKU-58, z ktorého je uvoľnená ešte pred zapálením motora, alebo na zariadení APU-58, z ktorého sa vystreľuje. V ČSĽA sa používala na lietadlách Su-22M4 a Su-25K.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU