Náboj školný PG-7V do pancierovky RPG-7 (Nb PG-7V-Šk)

Charakteristika
Školný náboj do pancierovky RPG-7 (Nb PG-7V-Šk) je určený na výučbu pre výcvik obslúh v nabíjaní a vybíjaní pancierovky RPG-7 ako i v zaobchádzaní s nabitou zbraňou ( zaujímanie streleckých polôh, zameriavanie, dodržovanie bezpečnostných opatrení. Ďalej sa využívajú pri výcviku pri skladaní ostrého náboja. Školné náboje tvarom a hmotnosťou zodpovedajú ostrým nábojom.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU