Topfmine 4531 (To. Mi. 4531) – Protitanková tanierová mína nekovová

Charakteristika
Topfmine 4531 (To. Mi. 4531) – Protitanková tanierová mína nekovová je jednou z protitankových mín vyvinutou nemeckým zbrojárskym priemyslom. Mínu používali nemeckí vojaci v čase druhej svetovej vojny. Mína bola určená na likvidáciu nepriateľskej techniky a živej sily.

V marci 1944 bola do výzbroje WEHRMACHTU zaradená nová protitanková mína Topfmine 4531 (To. Mi. 4531). Telo míny bolo vyrábané z rôzneho nekovového materiálu a to predovšetkým z dreveného a uhoľného odpadu. Detonátor míny bol robený zo skla. Okrem rozbušky mína neobsahovala žiadne kovové súčiastky, čo neumožňovalo vyhľadať mínu detektorom kovov. Materiál použitý pri výrobe zároveň svojím zápachom odpudzoval psy cvičené na vyhľadávanie výbušnín.

Pri výrobe míny sa používali rôzne materiály. Podľa typu použitého materiálu potom míny niesli dodatočné označenie (veľké tlačené písmeno). Základný variant Topfmine 4531 bez ďalšieho písmena bol vyrábaný z látky zvanej Pressstoff, ktorá sa skladala z dreveného prachu s kamennouhoľným dechtom. Variant s označením „A“ bol lisovaný z lignytu (zmes uhoľného prachu a asfaltu). Variant s označením „B“ bol vyrobený zo zmesi drevených pilín a živice, tento variant sa označoval VISKONITMINE alebo VISKONIT-WERKE (odvodený od názvu výrobcu sídliaceho v meste Zittau). Topfmine 4531 C sa vyrábali z lepenkových doštičiek, ktoré sú spojené truhlárskym spojom.

Na všetkých typoch mín sa používal chemický tlakový detonátor TOPFMINEZUENDER SF-1, ktorý bol zo skla. Pri dostatočnom tlaku sa v detonátor rozbili dve ampulky s kyselinou sírovou a Bertholetovou soľou, následnou chemickou reakciou vznikol plameň, ktorý inicioval zážihovú rozbušku. Mína sa mohla použiť aj ako protidnová, pri takomto použití sa mína ukladala dnom hore a používal sa paličkový detonátor KNICKZUENDER 43.

Spojeneckí ženisti zistili, že ku každej Topfmíne 4531 bolo pribalené vrecúško s pieskom, ktorý sa sypal do vyhĺbenej jamy pre okolo míny. Piesok obsahoval horninu monocit, ktorej súčasťou bolo slabo rádioaktívne thórium. Nemecký detektor Stuttgart 43 fungoval na princípe Geigerovho počítača rádioaktivity, zatiaľ čo spojeneckí ženisti používali detektory na indukčnom princípe. Preto nemeckí ženisti boli schopní pomocou detektoru Stuttgart 43 vyhľadať Topfmine 4531 vďaka použitému piesku, ktorý slúžil ako indikátor pri vyhľadávaní týchto mín.

Topfmine 4531 sa do konca druhej svetovej vojny spolu vyrobilo 786 000 ks mín.

Technické údaje:
  • Priemer:310 – 340 mm
  • Výška:140 mm
  • Hmotnosť:9 kg
  • Hmotnosť trhacej náplne:5,7 kg
  • Aktivačný tlak:cca 150 kg

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU