Riadená letecká raketa RS - 2US

Charakteristika
Riadená letecká protilietadlová raketa s krátkym dosahom RS - 2US (??????? ??, K - 5M), bola určená pre stíhacie lietadlá k napádaniu vzdušných cieľov zo zadnej polosféry, za všetkých poveternostných podmienok, vo dne i v noci. Mohla byť použitá aj na pozemné ciele ako neriadená strela. Raketa je na cieľ navádzaná pomocou lúča rádiolokátora lietadla, ktorý cieľ zachytil. Nebola využiteľná pre manévrový boj. Má charakteristický tvar s bočným vývodom trysiek raketového motora, na tuhú pohonnú látku. Zadná časť tela rakety je ogiválna (zaoblená) a nesie štyri snímače. Snímače musia byť súčasne vo vysielacom lúči elektromagnetických vĺn rádiolokátora lietadla. Ak sa niektorý snímač dostane mimo vysielaný lúč lokátora, navádzacia hlavica okamžite vykoná prestavenie kormidiel na opravu vzniknutej odchýlky. Stredná časť rakety je valcová a nesie štyri krížové stabilizačné plochy deltovitého tvaru, s malými kormidlami na odtokovej hrane. Prednú časť rakety tvorí komolí kužeľ, zakončený bojovou časťou (hlavicou) s kužeľovou špičkou. Na kužeľovej prednej časti rakety sú uchytené štyri plávajúce, trojuholníkové kormidlá. Na trieštivo-trhavej bojovej časti je namontovaný rádiový približovací zapaľovač. Raketa je sovietskej konštrukcie, vyrábaná od roku 1959. V ČSĽA mohli raketu používať lietadlá MIG-19 PM a verzie lietadiel MiG-21PF, MiG-21PFM, MiG-21PFS, MiG-21M, MiG-21MF.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU