Mína protipechotná šrapnelová cvičná Cv PP Mi-Šr II

Charakteristika
Cvičná protipechotná šrapnelová mína PP Mi-Šr II je výcviková pomôcka určená k zabezpečeniu výcviku jednotlivca s dôrazom na  výcvik  zamínovania terénu proti živej sile Mínu je možné ukladať len ručným spôsobom zapustené do zeme. Ukladanie na povrchu je len vo výnimočných prípadoch. Okrem toho je nutné v maskovacej vrstve zeminy vytvoriť nad jedným z otvorov vo veku míny dymový kanálik, ktorý pri aktivácii míny umožní lepší únik dymu a tým dokonalejšie znázornenie výbuchu míny. K aktivácii míny dôjde pri našliapnutí alebo zaľahnutí na roznečovač Ro-8 alebo zatiahnutím za nástražný drôt pri použití roznecovača Ro-1 alebo Ro-10.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU