Univerzálna letecká kazetová bomba RBK-500-255

Charakteristika
Letecká kazetová bomba RBK-500-255, PTAB-10-5A má kaliber 500 kg s hmotnosťou 255 kg. Je určená pre letecké protitankové bomby PTAB-10- 5A na ničenie obrnenej techniky, tankovej techniky, automobilov, leteckej techniky, parkovanej na letiskách a inej bojovej a zabezpečovacej nechránenej techniky. Bomba je svojou konštrukciou rovnaká ako kazetová bomba RBK-500 AO-10. Pozostáva z tenkostenného kovového tela a z vnútorného zariadenia pre upevnenie leteckých bômb PTAB-10-5A. Oproti kazetovej bombe RBK-500 AO-10 má ináč upravené vnútorné zariadenie pre upevnenie leteckých bômb PTAB-10-5A. Na hlavovej časti tela kazetovej bomby je delený balistický prstenec, ktorého polovica po otvorení bomby odpadne. K zaveseniu kazetovej bomby na lietadlo sú symetricky k ťažisku bomby privarené dve oká. Do bomby sa ukladá 30 leteckých bômb PTAB-10-5A, v dvoch radoch, hlavovou časťou dopredu. Kazetová bomba sa otvárala vo vzduchu, po uplynutí časového limitu, nastaveného na zapaľovači. Bomby, uložené vnútri, potom samostatne vypadávali na cieľ. Letecké protitankové bomby sú iniciované zapaľovačom ADC alebo PDC. Minimálna výška bombardovania z vodorovného letu s otvorením kazety, pri nastavení zapaľovača na najmenšie oneskorenie, bola 800 m, alebo bez otvorenia kazety (slepá bomba) 300 m. Odhodenie bômb muselo byť vykonávané presne zo stanovenej (vypočítanej) výšky. Pri zmenšení výšky zhodu oproti vypočítanej, mohla kazetová bomba dopadnúť na zem skôr, ako bol uvedený do činnosti časovací zapaľovač. Zvýšenie výšky bombardovania o 500 až 600 m spôsobilo veľký rozptyl bômb.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU