Nábojnica 8 cm náboja mosadzná pre húfnicu kalibru 7,7 cm

Charakteristika
Nábojnica (Nc) je ochranný obal pre prachovú náplň a príslušenstvo prachovej náplne, ako pri uskladnení, tak i pri doprave a manipulácii. Pri výstrele slúži na tesnenie nábojovej komory a zabraňuje unikaniu plynov v priebehu ich horenia záverom zbrane. Ako súčasť deleného náboja sa používala pre húfnice kalibru 7,7 cm. Nábojnica je určená: k uloženiu prachovej náplne, příslušenstva prachovej náplne a zápalkovej skrutky, chrániť prachovú náplň predvonkajšími vplyvmi, tesniť pri výstrele, chrániť nábojovú komoru pred vypaľovaním, spojiť strelu s prachovou náplňou a zápalkou v jeden manipulačný celok

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU