Náboj jednotný 30 mm, školný pre 30 mm automatický kanón 2A42 (30-Šk-2A42)

Charakteristika
30 mm náboj jednotný, školný pre 30 mm automatický kanón 2A42 (30-Šk-2A42), je určený na výučbu pre výcvik obslúh v nabíjaní a vybíjaní a v zachádzaní s 30 mm automatickým kanónom na pásovom vozidle BVP-2, ktoré sú v súčasnosti zaradené do výzbroje mechanizovaných brigád. Školné náboje a strely tvarom a hmotnosťou zodpovedajú ostrým nábojom a strelám. Sú pevné, trvanlivé, bez výbušných elementov a ich vplyv na opotrebovanie automatických kanónov je minimálny. K výrobe školných nábojov sa používajú najmä vyradené a vhodne upravené elementy z výroby alebo laborácie ostrých nábojov.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU