Náboj školný 82 mm do tarasnice (Nb Šk-T-21)

Charakteristika
82 mm náboj školný do tarasnice (Nb Šk-T-21) je určený na výučbu pre výcvik obslúh v nabíjaní a vybíjaní tarasnice 21.Školné náboje tvarom a hmotnosťou zodpovedajú ostrým nábojom. Sú pevné, trvanlivé, bez výbušných elementov. K výrobe školných nábojov sa používajú najmä vyradené a vhodne upravené elementy z výroby alebo laborácie ostrých nábojov. Na strele a nábojnici je jamkovaný červený trojuholník.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU