107 mm delostrelecká mína

Charakteristika
107 mm delostrelecká mína sa používala v čase 2. svetovej vojny Červenou armádou do 107 mm mínometov vzor 38. Táto trieštivo-trhavá strela sa používala na ničenie živej sily nepriateľa, opevnených pozícii (ako boli guľometné hniezda, mínometné postavenia a pod.) ako aj devených bunkrov a rôznych terénnych zátarás. Na iniciáciu trhaviny v míne sa používal zapaľovač GVZM (ГВМЗ), ktorý sa mohol nastaviť buď na okamžitý výbuch pri náraze na cieľ, alebo s časovým oneskorením, kedy mína vybuchla po preniknutí cez prekážky (využívalo sa na ničenie bunkrov a pod.).

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU